Projektování a revize čistíren odpadních vod

Mám dlouholeté zkušenosti s výstavbou vodohospodářské infrastruktury. V posledních letech jsem se rozhodl své praktické zkušenosti převézt do projektových dokumentací, které odráží praktické potřeby klienta. Komplexnost řešení doplňuji prováděním revizí dČOV.

Projektování zdravotně technických staveb

Své dlouholeté zkušenosti s realizací vodovodů, kanalizací a ČOV, jsem se rozhodl využít ve prospěch klienta při navrhování nejefektivnějších řešení jeho potřeb.

  • Projekce ČOV do 50EO
  • Projekce decentrálního systému ČOV do 50EO
  • Projekce kanalizace pro veřejnou potřebu
  • Projekce vodovodů pro veřejnou potřebu
  • Projekce studní pro veřejnou i soukromou potřebu
  • Kompletní vyřízení povolení

Revize čističek odpadních vod do 50EO

Provádím revize čističek odpadních vod do 50EO ohlášených dle § 39 písm. k) vodního zákona. Cena revize je 2200 Kč včetně DPH a dopravy. V případě výjezdu na více ČOV do jedné lokality možná sleva.

(1) Vlastník vodního díla je povinen (domovní čističky odpadních vod)

k) provést poprvé nejpozději do 6 měsíců od jeho zprovoznění a pak jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 30 pracovních dnů od provedení revize vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

  • Působnost Olomoucký kraj a sousedící okresy ostatních krajů
  • Týden před revizí doporučuji provést údržbu dle návodu
  • Identifikace ČOV a kontrola dokumentace
  • Kontrola technického a technologického stavu ČOV

Kontakt

Kontaktní informace

Disponuji těmito certifikacemi a oprávněními. K zobrazení zde.

Ing. Tomáš Reli
IČ: 07886951

Služby projektování zdravotně technických staveb a revize čističek odpadních vod (ČOV) do 50EO poskytuji v těchto lokalitách: Olomouc, Šumperk, Zábřeh, Jeseník, Uničov, Litovel, Mohelnice, Konice, Rýmařov, Bruntál, Králiky, Lanškroun, Šternberk, Přerov, Prostějov a Hranice na Moravě